|

Shoda výrobků s normou

Zvolte kritéria pro vyhledání výrobků
       
VýrobekProvozovnaITTČSN EN 12620ČSN EN 13043ČSN EN 13139ČSN EN 13242ČSN EN 13450ČSN EN 13285NV 163/2002Zák. č. 102/01
Odpady z těžby nerudnýchRvenice---        
Odpadní štěrk a kamenivoRvenice---        
Odpadní písek a jílRvenice---        
Zemina z čištění a praníRvenice---        
Odpadní keramické hmotyRvenice---        
Odpadní keramické zboží,Rvenice---        
Odpadní beton a bet. kalRvenice---        
BetonRvenice---        
Beton nad 50 cmRvenice---        
CihlyRvenice---        
Tašky a keramické výrobkRvenice---        
SměsiRvenice---        
Zemina a kameníRvenice---        
Vytěžená jalová horninaRvenice---        
Zemina a kamenyRvenice---        

Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, je vydáno Prohlášení o vlastnostech (DoP). Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění je vydáno Prohlášení o shodě. Na ostatní výrobky je vydáno Prohlášení výrobce dle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.

Prodejní sortiment výrobků
Seznam všech provozoven
Mapa provozoven

 

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou