|

Kamenický slovník

Termín

Význam

Kamenivo

Pojmem kamenivo označujeme anorganický přírodní materiál (nebo i uměle vyrobený materiál) používaný pro stavební účely.

Kamenivo dělíme:

podle původu na: podle druhu vzniku na: podle velikosti na:
1. přírodní
2. umělé
1. drcené
2. těžené
3. těžené předrcené
1. drobné
2. hrubé
3. směs drobného a hrubého

Kamenivo je na začátku procesu zavádění evropských norem do silničního stavitelství.
Použití jednotlivých druhů kameniva je uvedeno v příslušných výrobkových normách na kamenivo v tzv. výrobkových specifikacích.
Lomový kámen Kámen získaný lámáním či drcením skalních hornin. Lomový kámen je vstupní surovinou pro výrobu kameniva v lomu.

Frakce kameniva

Souhrn různě velikých zrn kameniva označujeme jako frakci kameniva – např. frakce 4/8 znamená, že se jedná o zrna kameniva velikosti od 4 mm do 8 mm, frakce 16/32 od 16 mm do 32 mm atd. Jde o označení kameniva podle velikosti dolního (d) a horního (D) síta - tj. označení d/D.

Drobné kamenivo

Označení kameniva, jehož
D<=2 mm (ČSN EN 13043 )
D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ),
d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242)

Kde  (d)  je označení velikosti dolního a  (D) označení velikosti horního síta.

Hrubé kamenivo

Označení kameniva, jehož
d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 )
d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ),
d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242)

Kde  (d)  je označení velikosti dolního a  (D) označení velikosti horního síta.

PDK

Přírodní drcené kamenivo, zpracované pomocí drtící techniky.  

PTK

Přírodní těžené kamenivo, bez zpracování drcením, např. písek.

Drobná zrna

Frakce kameniva pro kolejové lože (ČSN EN 13450 ), jejíž zrna propadnou sítem 0,5 mm.

Jemné částice

frakce kameniva, jejíž zrna propadnou sítem 0,063 mm.


sortiment výrobků

Novinky

1.12.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na prosinec 2018.

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou