|

Provozovna Chotíkov

Nápověda
Provozovna je nyní z technických důvodů dočasně uzavřena.
Adresa
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
provozovna Chotíkov

330 17 Chotíkov
Okres: Plzeň-sever
Kontakt
TEL.:    377 534 436
E-mail: jaroslav.vitek@eurovia.cz
Provozovna dočasně uzavřena
Hornina
Jen ukládání odpadů
Jen ukládání odpadů

Dokumentace
Poloha na mapě
Doprava
auta
auta
Ceník schválených odpadů k ukládce
Druh odpaduNázev druhu odpaduCena
bez DPH
Cena
s DPH
Jinde
17 05 04Zemina a kamení98,00118,58>>
17 05 06Vytěžená jalová hornina a hlušina98,00118,58>>
17 01 01Beton140,00169,40>>
17 01 01Beton nad 50 cm210,00254,10>>
17 01 01Beton armovaný do 50 cm230,00278,30>>
17 01 01Beton armovaný nad 50 cm260,00314,60>>
10 13 14Odpadní beton a bet. kal - suchý125,00151,25>>
10 13 14Odpadní beton a bet. kal - mokrý190,00229,90>>
17 01 07Směsi 170,00205,70>>
17 01 07Směsi s podílem porobetonu do 30%195,00235,95>>
17 01 02Cihly120,00145,20>>
17 01 03Tašky a keramické výrobky120,00145,20>>
20 02 02Zemina a kameny125,00151,25>>
02 01 99Odpad z lesnictví a rybářství180,00217,80>>
17 05 08Štěrk ze železničního svršku195,00235,95>>
17 09 04Směsné stavební a dem. odpady195,00235,95>>
01 04 08Odpadní štěrk a kamenivo98,00118,58>>
U druhů odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 a 17 01 07 lze využívat pouze upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.
Zajistíme dopravu z místa vzniku (bez naložení), uložení odpadu za hotové přímo na provozovně.
Základní popis odpadu pro nepodnikající fyzické osoby stahujte zde.
Základní popis odpadu pro firmy stahujte zde.
Cena je v Kč za 1 tunu, DPH účtujeme ve výši 21 %.
Zajistíme dopravu do místa spotřeby, prodej za hotové přímo v provozovně.
Využití dle deklarovaných technických norem. Viz kamenický slovník.
Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009. Ceník odpadů schválených k ukládce je ke stažení zde.

Kontakty:
FunkceJménoTelefonFaxMobilE-mail
Expedice 377 534 436  jaroslav.vitek@eurovia.cz
Obchodní zástupceJaroslav Vítek------734 792 905jaroslav.vitek@eurovia.cz

Všeobecné obchodní podmínky
Tabulka shody výrobků provozovny s normou
Seznam všech provozoven
Mapa provozoven
Prodejní sortiment

Novinky

1.2.2019

Čtěte nabídku volných pracovních míst na únor 2019.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou