|

Provozovna Chotíkov

Nápověda
Prodej v roce 2019 bude ukončen dne 12. 12. Od 13. 12. bude zavřeno.
Adresa
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
provozovna Chotíkov

330 17 Chotíkov
Okres: Plzeň-sever
Kontakt
TEL.:    377 534 436
E-mail: jaroslav.vitek@eurovia.cz
Po-Pá 7:00-15:00
Hornina
Jen ukládání odpadů
Jen ukládání odpadů

Dokumentace
Poloha na mapě
Doprava
auta
auta
Ceník schválených odpadů k ukládce
Druh odpaduNázev druhu odpaduCena
bez DPH
Cena
s DPH
Jinde
17 05 04Zemina a kamení115,00139,15>>
17 05 06Vytěžená jalová hornina a hlušina115,00139,15>>
17 01 01Beton140,00169,40>>
17 01 01Beton nad 50 cm210,00254,10>>
17 01 01Beton armovaný do 50 cm230,00278,30>>
17 01 01Beton armovaný nad 50 cm260,00314,60>>
10 13 14Odpadní beton a bet. kal - suchý125,00151,25>>
10 13 14Odpadní beton a bet. kal - mokrý190,00229,90>>
17 01 07Směsi 170,00205,70>>
17 01 07Směsi s podílem porobetonu do 30%195,00235,95>>
17 01 02Cihly120,00145,20>>
17 01 03Tašky a keramické výrobky120,00145,20>>
20 02 02Zemina a kameny125,00151,25>>
02 01 99Odpad z lesnictví a rybářství180,00217,80>>
17 05 08Štěrk ze železničního svršku195,00235,95>>
17 09 04Směsné stavební a dem. odpady195,00235,95>>
01 04 08Odpadní štěrk a kamenivo115,00139,15>>
U druhů odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 a 17 01 07 lze využívat pouze upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.
Zajistíme dopravu z místa vzniku (bez naložení), uložení odpadu za hotové přímo na provozovně.
Základní popis odpadu pro nepodnikající fyzické osoby stahujte zde.
Základní popis odpadu pro firmy stahujte zde.
Cena je v Kč za 1 tunu, DPH účtujeme ve výši 21 %.
Zajistíme dopravu do místa spotřeby, prodej za hotové přímo v provozovně.
Využití dle deklarovaných technických norem. Viz kamenický slovník.
Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009. Oficiální ceník výrobků je ke stažení zde. Ceník odpadů schválených k ukládce je ke stažení zde.

Kontakty:
FunkceJménoTelefonFaxMobilE-mail
Dispatch 377 534 436  jaroslav.vitek@eurovia.cz
Sales RepJaroslav Vítek------734 792 905jaroslav.vitek@eurovia.cz

Všeobecné obchodní podmínky
Tabulka shody výrobků provozovny s normou
Seznam všech provozoven
Mapa provozoven
Prodejní sortiment

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou