|

Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti - Odkazy minulosti - planeta Země

  Konec dokumentu

Odkazy minulosti - planeta Země

Aby rozvoj celosvětové společnosti mohl být trvale udržitelným i pro příští generace, musí být přírodní zdroje, které jsou v současné době k dispozici, využívány efektivně.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků s praxí v těžbě a při zpracování nerostných surovin ochotných a schopných se nejen učit novým postupům, ale i přinášet nové podněty, je současným problémem těžebních oborů. Jako by se zdálo, že veřejnost nabyla dojmu, že bez tohoto řemesla se již obejdeme, že v dnešní moderní době již vše máme.
Vrátíme-li se do minulosti, byl to právě technický pokrok a s ním spojené čerpání přírodních zdrojů, které nám umožnilo využívat takových samozřejmostí, jako jsou dálnice, letištní runway, železnice, mosty, ale i produkty zdánlivě s těžbou nesouvisející, jako je sklo, keramika, elektřina a další.
Chraňme si výjimečnou bohatost naší Země, historické dědictví našich předků, nad nímž mnohdy tajíme dech a dejme příležitost i budoucím generacím těšit se z toho všeho, co nám planeta Země dosud nabízí.
Společnost Tarmac CZ a. s. se zařadila mezi nejvýznamnější těžební společnosti v České republice.Podnikatelské úsilí a firemní postupy zapracované do Plánu trvale udržitelného rozvoje, jsou jednou z cest, jak se vypořádat s tímto pojmem.

VIZE Tarmac CZ a.s.
Být stabilní nejúspěšnější firmou vyrábějící a zpracovávající drcené a těžené kamenivo s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a současně zajišťovat uspokojování potřeb zaměstnanců i prvotřídní služby partnerům při udržení vedoucí pozice v oblasti BOZP a minimalizaci vlivů na ŽP.

Tarmac CZ a. s., Rumjancevova 3, 460 89, tel.: 485 251 911, fax: 482 710 154,
e-mail: secretary@tarmac.cz
www.tarmac.cz


Další články - Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti:

  Začátek dokumentu
Tématické publikace

Novinky

1.12.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na prosinec 2018.

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou