|

Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti - ŽP - ekosystémy - biodiverzita

  Konec dokumentu

Životní prostředí -
ekosystémy - biodiverzita

Nové netradiční postupy jak snižovat negativní vliv těžby na životní prostředí jsou zaměřeny na řešení problému prašnosti, znečišťování komunikací, ale i zachování původní fauny a flóry.

Nezatěžujme zbytečně životní prostředí

Na vybraných provozovnách byla vybudována průjezdná mycí zařízení pro nákladní automobily. Zařízení jsou umístěna na výjezdu a spouští se automaticky při průjezdu vozidla.
K mytí je využíván uzavřený okruh mycí vody.
Průjezdní komunikace obcí tak nejsou znečištěny automobily převážejícími kamenivo z lomu k zákazníkům.
Návazně je řešena problematika prašnosti při přepravě drobného drceného kameniva.
Zavedený systém zakrývání těchto nákladů plachtou zaručuje snížení prašnosti, čistotu komunikací, zvýšení bezpečnosti dalších účastníků silničního provozu i vyšší spokojenost obyvatel přilehlých obcí.
K ulehčení manipulace s plachtami byly na všech provozovnách Tarmac CZ a.s. vybudovány rampy, které usnadňují přístup ke korbám automobilů a umožňují kontrolu nákladu.

Zachování druhové rozmanitosti

Společnost Tarmac CZ klade důraz na zachování biodiverzity a provádí k tomu potřebná opatření ve vybraných lokalitách.
Na provozovnách je prováděn odborný průzkum stavu a dleč púotřeby jsou realizována opatření k ochraně jednotlivých druhů fauny a flóry. Jedná se např. o zabezpečení těch prostor, které by se mohly stát pastí pro drobné živočichy, jsou zabezpečována přirozená stanoviště živočichů a v případě nutnosti je prováděn odborný odchyt a přemístění živočichů nebo přesazení rostlin mimo dosah těžby. V určitých obdobích může být i těžba z těchto důvodů omezena.
Pro 8 rozhodujících provozoven Tarmac CZ a.s. je již zpracován a vyhodnocen biologický průzkum, který určuje pro následné tříleté období způsob ochrany živočišných i rostlinných druhů.
Cílem roku 2007 je dokončit a zpracovat biodiverzitní plán pro všechny provozovny.

Vytříděný materiál z pískoven je využíván k vytvoření vhodných stanovišť na slunných místech poblíž přírodních tůňek, např. jako úkryty pro plazy a obojživelníky.
Drobné frakce jsou vhodným místem pro bezobratlé druhy.


Další články - Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti:

  Začátek dokumentu
Tématické publikace

Novinky

1.12.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na prosinec 2018.

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou