|

Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti - Ekonomická prosperita

  Konec dokumentu

Ekonomická prosperita

Doprovodné produkty z výroby využívá Tarmac CZ a.s. co nejekonomičtěji. Nezbavuje se jich, což by nejen zbytečně zatěžovalo životní prostředí a zvyšovalo náklady, protože likvidace odpadů podléhá zpoplatnění, ale deponuje je pro jejich ekonomické využití při potřebných terénních úpravách v okolí lomů nebo i při sanačních pracích po ukončení těžby.
Vlastní recyklací inertních a stavebních materiálů od dodavatelů je získáván další vhodný materiál pro stavební i sanační práce.
Bohužel však dodávka těchto materiálů na místa jejich možného zpracování, ale ani jejich širší využití není zatím v České republice příliš rozšířeno. Jedním z důvodů je možná i celkem snadná ekonomická dostupnost přírodních materiálů v porovnání s recyklovanými.

Úspory energií

Důležitým faktorem pro snižování nákladů na výrobu je snižování energetické náročnosti.

Strategie Tarmac CZ a. s. a cíle stanovené v této oblasti jsou zaměřeny zejména na efektivní provoz technologických linek při zachování variability výroby a investice do nejmodernějších, energeticky nenáročných zařízení, jako např. nakladače v pískovně Dubnice, výměna pohonu Powerscreen v pískovně Rvenice a další.

Kvalita produktů

Investováním do nových zařízení, např. prstových sít na odhliňovacích zařízeních se docílilo zvýšené účinnosti procesu a následnému zvýšení kvality.
Rekonstrukce primárních drtičů, změny otáček odrazových drtičů nebo výměny metacích kamenů za keramické, zajišťují povýšení výroby jemných frakcí v požadované kvalitě.


Další články - Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti:

  Začátek dokumentu
Tématické publikace

Novinky

1.4.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na duben 2018.

27.1.2017

Zadali jsme zakázku „Odsávání linky kamenolomu Chornice“ ve věstníku VVZ pod číslem Z2017-001952 a na www.vhodne-uverejneni.cz.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou