|

Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti - BOZP - způsob života

  Konec dokumentu

BOZP - způsob života

Bezpečnost především

Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si Tarmac CZ a. s. stanovil pevné cílové hodnoty. Jednou ze základních bylo a stále je, pracovat bez úrazu, a to jak vlastních zaměstnanců tak i zaměstnanců dodavatelských firem.
Tento závazek, který se podařilo splnit v roce 2006, zůstává pro následující roky zavazujícím. Podporou jeho dosažení je dlouhodobý projekt, jehož účelem je ukázat, že bezpečnostní systém zavedený a certifikovaný ve společnosti Tarmac CZ je nejen účelný, ale i ve shodě s mezinárodně uznávanými standardy OHSAS 18001:1999.

Prevence

Speciální školení pracovníků Tarmac CZ na všech stupních řízení mají za úkol seznámit účastníky s novými bezpečnostními postupy uplatňovanými v rámci celé skupiny Tarmac, vyhodnocovat bezpečnostní rizika a včas předcházet potenciálně kritickým situacím.
Nácvik modelových situací pomáhá účastníkům školení zvládnout případné rizikové situace.
Přímé diskuse na provozovnách se zaměstnanci i dodavateli, pravidelné Safety Meetingy, semináře s bezpečnostní a zdravotní tématikou, informace ve firemním časopise Slovo kamene a internetových stránkách je základem pro bezpečnou práci zdravého zaměstnance, zdravý podnik a zdravé okolí.

Způsob života

Čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů vede společnost Tarmac CZ k vytváření takového potenciálu - technologického, finančního i personálního, díky kterému jsou přírodní zdroje využívány v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje.
Profesionální pracovní tým dokáže vyhodnocovat potřeby firmy i širokého okolí a odpovědně realizovat ty nejvhodnější postupy.
Jednou ze základních podmínek, aby mohli zaměstnanci, ale i jejich rodiny a lidé v okolí uskutečňovat své pracovní i osobní cíle, je zachování jejich zdraví a životů, zvyšování odbornosti a informovanosti.
Problematika BOZP je v Tarmac CZ a.s. proto tou nejvyšší prioritou.


Další články - Trvale udržitelný rozvoj - cesta ke spokojenosti:

  Začátek dokumentu
Tématické publikace

Novinky

1.12.2018

Čtěte nabídku volných pracovních míst na prosinec 2018.

14.11.2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že prodej kameniva na lomech a pískovnách bude pro rok 2018 ukončen nejpozději 14. prosince ve 12:00. Prodej bude opět zahájen na většině našich provozoven dne 2. ledna 2019. Aktuální informace o otevírací době na přelomu roku 2018/19 na jednotlivých provozovnách sledujte na našich webových stránkách nebo se informujte u obchodního zástupce.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou