|

Padesát let těžby kameniva v Liberci a třicet let názvu Severokámen - Závěr

  Go to the end of the document

1. vývoj objemu výroby a počtu zaměstnanců 1950–1999

ROK 1949 1958 1963 1974 1980 1989 1993 1996 1999
Počet provozoven 17 16 47 62 32 29 19 20 21
Počet štěrkoven 7 7 23 40 25 23 15 15 15
Počet pískoven 0 0 7 22 7 6 4 5 6
Počet zaměstnanců 440 736 1578 2300 1243 1200 528 353 307
Výroba DK (v tis.t) 352 619 2250 7800 6452 7092 1917 2140 2986
Výroba TK (v tis.t) 1900 8900 3751 3575 1016 918 884
Výroba celkem    352   619  4150 16700 10203 10667  2933  3058  3870

2. Přehled ředitelů národního podniku, státního podniku a generálních ředitelů akciové společnosti

1948 – 1950 Miloslav Čep
1951 – 1953 Ladislav Wiesenberger
1953 Karel Mihulka (zastupující)
1953 – 1955 Ing. Jan Kryhut
1955 – 1971 Jan Troníček
1972 – 1987 Jaroslav Suk
1987 Ing. Jiří Souček (zastupující)
1988 – dosud Ing. Vladimír Herman

3. Stručný historický přehled stávajících provozoven

Přestože mnoho z našich zaměstnanců i zákazníků přichází na naše provozovny denně anebo velmi často, jsou stejně jako my většinou pohlceni pracovními úkoly a  problémy, takže si možná ani neuvědomují, že těžba v našich provozovnách má leckdy dávnou tradici a že i sídla, na jejichž katastru suroviny dobýváme, mají dlouhou a zajímavou historii. Následující velmi stručný historický přehled snad přispěje k uvědomění si těchto vazeb na minulost.

Bezděčín
Lom v Bezděčíně byl otevřen v roce 1967 , je však v krajině mnohem méně nápadný než zřícenina hradu Frýdštejn, který se v těsném sousedství tyčí již od začátku 14.  století a je oblíbeným cílem výletů do Českého ráje.

Dolánky
Ves Dolánky se poprvé připominá k roku 1264. Lom tu byl otevřen již roku 1925.

Dubičná
V lomu na temeni kopce Dubína se začalo těžit již v roce 1920. Tzv. eichberské desky (Dubín = něm. Eichberg) byly pojmem již před válkou.

Dubnice
Údaj o existenci fary k roku 1363 je i první historickou zmínkou o Dubnici. Pískovna zahájila činnost roku 1979.

Horní Řasnice
Ves se objevuje v písemných pramenech z roku 1381 jako součást frýdlantského panství Biberštejnů. Sousední Dolní Řasnice je rodištěm známého protipanského rebela z konce 17. století, kováře Ondřeje Stelziga. Těžba ve zdejší pískovně začala v roce 1960.

Chlum
Vesnici, uváděnou poprvé k roku 1293, založili nejspíše kolonizátoři zdejšího kraje Berkové z Dubé. Lom na úpatí Maršovického vrchu vznikl v roce 1981.

Chraberce
Vesnice Chraberce se řadí k velmi starým sídlům, neboť zmínka o ní se objevuje v zakládací listině vyšehradské kapituly , která se hlásí do roku 1088, ale je asi o něco mladší. Těžba čediče zde začala již roku 1926.

Chuchelna
Lom v Chuchelně, vesnici zmiňované prvně roku 1402, otevřený roku 1967 , leží jen pár minut chůze od hrany Krkavčí skály .Ze stometrové výšky je krásný pohled na Jizeru, která si tu razí cestu těsným údolím. železniční trať, jež tady prochází řadou tunelů a mostů, je významnou stavebně-technickou památkou.

Rekultivovaný prostor v lomu Chuchelna.

Košťálov
Tato ves je prvně zmiňována roku 1361 a patřila ke hradu pánů z Valdštejna, který stál nedaleko lomu, avšak zanikl již v 16. století. Lom, otevřený již roku 1908, je nejstarším v rámci společnosti.

Lom Košťálov.

Královec
Královec (původně Kunigshan), založený před rokem 1289, vděčí za své jméno tomu, že vznikl na královském území, spravovaném z hradu Žacléře. Těžba porfyru ve zdejším lomu byla zahájena roku 1975.

Libochovany
Již v polovině 11. století se zápis o založení litoměřické kapitoly zmiňuje o tom, že obyvatelé této vsi se zabývají rybolovem v Labi. Sousední Velké Žernseky jsou známým střediskem českého vinařství. První lom byl v Libochovanech otevřen roku 1925, těžba v současném dobývacím prostoru Trabice byla zahájena v roce 1989.

Obřice
Obřice jsou charakteristické obklíčením siluet starých hradů. Na dohled jsou Házmburk, Košťálov , Oltářík, Skalka a Ostrý .Sousední Třebenice jsou známé těžbou českých granátů, v nedaleké Třebívlici je pohřbena slavná poslední láska Johanna Wolfganga von Goetha – Ulrika von Löwetzow. Zdejší lom má rovněž dlouhou historii, neboť byl otevřen roku 1909.

Pamětník
Vesnice Pamětník byla založena v 16. století majiteli chlumeckého panství, pány z Pernštejna. Je to jediná pískovna v rámci naší firmy, která těží písek z vody. Byla otevřena roku 1970.

Plaňany
Prehistorické pohřebiště odkryté poblíž dnešní obce svědčí o dlouhé historii osídlení, stejně jako románský kostel, pocházející zhruba z doby první zmínky o Plaňanech z roku 1219. Na konci 16. století byly Plaňany povýšeny na městečko. v blízkém okolí se roku 1757 v bitvě u Kolína střetly armády pruského krále Fridricha II. a české a uherské královny Marie Terezie. Lom tu byl otevřen v roce 1938.

Rvenice
Ves Rvenice se nezapsala do dějin tak jako sousední Postoloprty , jejichž je dnes součástí. Postoloprtský benediktinský klášter byl založen již kolem roku 1120, ale nepřežil husitské války. Pískovna ve Rvenících je nejmladší provozovnou v rámci podniku, protože byla otevřena teprve v roce 1998.

Smrčí
Od roku 1952 se těží kámen v lomu na úpatí Kozákova, kopce známého nejen pro vynikající rozhled, ale i jako naleziště drahokamů.

Straškov
Ves Straškov, která leží téměř na úpatí hory Říp, se připomíná od druhé poloviny 13. století. Nová pískovna tu byla otevřena v roce 1996.

Tachov
Lom v Tachově vznikl v roce 1937.

Úhošťany
Na blízkém vrchu Úhošti stálo hradiště a jsou k dispozici doklady o osídlení od neolitu až po raný středověk. o vsi Úhošťany, podobně jako o Chrabercích, je první zmínka v zakládací listině vyšehradské kapituly. Těžba v místním lomu byla zahájena roku 1990.

Velká Černoc
Vesnice se poprvé připomíná roku 1316 jako sídlo jistého Sulislava. Pískovna zahájila provoz v roce 1992.

Vlastějovice
Obec připomínaná od 15. století se dočkala rozmachu ve století šestnáctém, kdy zde její nový majitel Jindřich Firšic z Nabdína zahájil těžbu železné rudy a roku 1549 vymohl vsi povýšení na městečko. Lom je v provozu od roku 1967.


Vydalo ředitelství akciové společnosti Tarmac Severokámen, Rumjancevova 3, Liberec 1, v roce 2000 při příležitosti 50. výročí založení podniku a 30. výročí zavedení názvu Severokámen.

Napsal Ing. Jiří Vacek. Při tvorbě textu byly použity archivní a statistické materiály akciové společnosti Tarmac Severokámen. Autor děkuje p. Františku Poloprutskému za cenné údaje a připomínky i za pomoc při identifikaci některých snímků. Použité fotografie jsou z podnikového archivu. Barevné diapozitivy zhotovil Milan Drahoňovský a Aleš Funke. Komplexní zpracování Nakladatelství 555 Liberec. Jazyková redakce Oldřich Škrbel, obálka a grafická úprava Roman Karpaš. Litografie zhotovil Graphis DTP studio, s. r. o. Vytiskl Unipress Turnov. Náklad 1200 výtiskú, první vydání, 32 stran. ISBN 80-86424-02-2


Further articles - Padesát let těžby kameniva v Liberci a třicet let názvu Severokámen:

  Go to the top of the document
Tématické publikace

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou