|

Padesát let těžby kameniva v Liberci a třicet let názvu Severokámen - Naše okolí nám není lhostejné

  Go to the end of the document
Naše okolí nám není lhostejné

Tarmac Severokámen není pouze výrobcem a dodavatelem kameniva, ale je i významným zaměstnavatelem. Protože na činnostech naší firmy představuje dosti velký podíl práce subdodavatelů, ať jde o trhací práce, nákladní přepravu nebo o dodávky strojů a zařízení, lze tvrdit, že naše hospodářské výsledky mají také širší sociální dopady. Majoritní akcionář i vedení společnosti jsou si tohoto faktu plně vědomi a snaží se vést a rozvíjet podnik tak, aby jméno Tarmac Severokámen představovalo solidní dlouhodobou perspektivu.

Naše sounáležitost se životem měst a vesnic, na jejichž katastru vyvíjíme činnost a pracujeme, se projevuje v řadě konkrétních akcí. Naši zaměstnanci se obecně podílejí na společenském, kulturním a sportovním dění nejen jako pasivní účastníci, ale leckdy se v něm i aktivně angažují. Naše společnost se snaží přiměřeně a účinně podporovat nejrůznější aktivity, které mohou přinést místům a oblastem, v nichž působíme, prospěch, a tato snaha je místními lidmi přijímána a kladně hodnocena.

Mnoho lidí si ještě se jménem Wimpey-Severokámen spojuje především podporu prvoligové kopané v Liberci. Přestože tuto epizodu považujeme za významnou jak pro liberecký fotbal, tak pro naši firmu, je třeba říci, že těžiště našich propagačních a sponzorských aktivit nikdy neleželo v oblasti vrcholového sportu nebo pompézních společenských akcí. Snažíme se směřovat naši podporu do míst, která souvisejí s naší činností, do tamního společenského, kulturního i sportovního dění,.které považujeme za obecně prospěšné nebo důležité pro danou lokalitu či region. Samozřejmě neopomíjíme ani oblast zdravotnictví a sociální péče. Mezi naše tradiční partnery patří Nadace Euronisa, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, TJ Lokomotiva Liberec nebo organizátoři tenisového turnaje Mácha Lake Satellite a celá řada místních tělovýchovných jednot, různých spolků apod. v této cílené podpoře, přiměřené našim možnostem, hodláme pokračovat i v budoucnosti.

Zaměstnancům podniku stále slouží rekreační chata v Harrachově

Pravidelná setkání s bývalými zaměstnanci se již stala tradicí

Letecký pohled na pískovnu Pamětník

Letecký pohled na lom Úhošťany

Letecký pohled na lom Chraberce

Letecký pohled na lom Plaňany


Further articles - Padesát let těžby kameniva v Liberci a třicet let názvu Severokámen:

  Go to the top of the document
Tématické publikace

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou