Elektronicky podepsané dokumenty na www.euroviakamenolomy.cz

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. využívá podpisové certifikáty vydané PostSignum QCA. Pro správné zobrazení digitálně podepsaných dokumentů EUROVIA Kamenolomy, a.s. je třeba otevírat PDF soubory v aplikaci, která plně podporuje formát PDF 1.5, což je např. Adobe Reader.

Takže pozor: ve webových prohlížečích jako Firefox 39 nebo Chrome 45 mohou zobrazovat pouze neúplné náhledy PDF, nikoli celé PDF včetně podpisů. Pro stahování PDF a zobrazení v Adobe Readeru je třeba v těchto prohlížečích deaktivovat vestavěný náhled PDF souborů.

  • V Chrome 45 zadejte do řádky s adresou URL text: chrome://plugins/ a deaktivujte Chrome PDF Viewer.
  • Ve Firefox 39 zadejte do řádky s adresou URL text: about:preferences#applications a najděte položku Přenositelný formát dokumentu (PDF) a nastavte na Použít Adobe Acrobat.

Aby se podpis správně ověřil, musí být nainstalován kořenový certifikát PostSignum. Ve Windows je již certifikát předinstalován, je třeba ho povolit jen v Adobe Readeru. Nápověda k tomu na webu PostSignum zde pro verzi 9-10 a zde pro vezi 11.

Dokumenty jsou buď podepsané Kvalifikovaným osobním certifikátem anebo Kvalifikovaným systémovým certifikátem. Když je dokument podepsán Kvalifikovaným systémovým certifikátem, znamená to, že byl vytvořen automatizovaně pomocí spisové služby ESift.

Podepsané dokumenty také obsahují bitmapu s razítkem. V Adobe Readeru je možné tisknout dokument bez tohoto razítka, stačí vybrat v okně Tisknout v rozbalovacím seznamu Poznámky a formuláře hodnotu Dokument.