|

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004

  Konec dokumentu

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004 – zvláštní ocenění pro Tarmac CZ a.s.Dne 26. dubna 2005 byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004“, kterou každoročně vyhlašuje asociace českých a mezinárodních společností Business Leaders Forum.
Cenu každoročně získává společnost, která svou činností přispěje k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců nebo obyvatel v okolí svého působiště.
Zvláštní ocenění za příkladný čin prostřednictvím projektů „Více bezpečí dětem při pohybu na ulici“ a „Zdravotně nezávadný písek pro dětská pískoviště“ bylo ministrem životního prostředí ČR L.Ambrozkem a velvyslankyní Spojeného království a Irska L.Duffield uděleno Tarmac CZ a.s. se sídlem v Liberci.

Nezávislý konzultant a člen poroty Fr. Dobeš k oceněným projektům řekl:“ Rostoucí zájem o životní prostředí a sociální odpovědnost podniků se stal významnou součástí firem. Tarmac CZ a.s. se aktivně věnuje projektům, jejichž úspěšné výsledky přispívají ke zdraví a bezpečnosti dětí mateřských školek. Společnost se rozhodla pomoci desítkám školek, a místo rozborů kvality písku s jednotlivých pískovištích jej rovnou na své náklady vyměnila ověřeným zdravotně nezávadným pískem z pískovny společnosti a ušetřila jim tak celkově významnou částku“

Projekt „Více bezpečí dětem při pohybu na ulici aneb 100 reflexních vestiček pro děti MŠ“ byl zahájen v listopadu 2003.
Snahou bylo tímto netradičním sponzorským darem prohloubit spolupráci s obecními úřady, aby Tarmac byl považován za vstřícnou firmu, která je přínosem pro obec a je ochotna ji pomáhat.
Podnětem pro tento projekt bylo dodržování přísných bezpečnostních pravidel při těžbě a péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, kdy reflexní vesta je povinnou výbavou každého z nich.
Odstartování projektu zahájilo slavností předání prvních vestiček MŠ v Liberci. Předání se uskutečnilo před sídlem firmy za velkého zájmu a zástupců Krajského a městského úřadu, Policie ČR a medií. Vestičky pro mateřské školy v obcích v blízkosti provozoven Tarmac byly předány vedoucími příslušných provozoven při veřejných zasedáních úřadů.
Projekt vzbudil veliký ohlas a během r. 2004 se do něj zapojovaly další firmy. Výsledkem bylo předání více než 1600 vest do cca 130 MŠ .

Projekt „Zdravotně nezávadný písek pro dětská pískoviště“ byl zahájen v rámci oslav mezinárodního dne dětí v červnu 2004. Na adresy 215 MŠ byly rozeslány poukázky na bezplatný odběr zdravotně nezávadného písku v pískovny v Horní Řasnici. Společnost Tarmac CZ se rozhodla pomoci všem majitelům pískovišť a nechala na své náklady provést podrobné rozbory vzorků písku . Zdravotním ústavem v Liberci byl písek prohlášen za nezávadný a vyhovující všem požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR.
Tarmac CZ a.s., daroval tak 314,4 t písku v hodnotě přesahující 50 000 CZK a mateřským školkám tak ušetřil náklady přesahující částku 100 000 CZK.Ocenění , kterého se společnosti Tarmac CZ od Business Leaders Forum dostalo, je odměnou za úsilí, které společnost věnuje trvalému rozvoji dobrých sousedských vztahů a potvrzením, že se společnost vydala ve svých aktivitách sociálního programu správným směrem.

M.Velechovská, As GŘ
prac. pro Vztahy s veřejností

V Liberci 5.května 2005  Začátek dokumentu
Životní prostředí

Novinky

1.2.2019

Čtěte nabídku volných pracovních míst na únor 2019.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou