Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004 – zvláštní ocenění pro Tarmac CZ a.s.Dne 26. dubna 2005 byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004“, kterou každoročně vyhlašuje asociace českých a mezinárodních společností Business Leaders Forum.
Cenu každoročně získává společnost, která svou činností přispěje k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců nebo obyvatel v okolí svého působiště.
Zvláštní ocenění za příkladný čin prostřednictvím projektů „Více bezpečí dětem při pohybu na ulici“ a „Zdravotně nezávadný písek pro dětská pískoviště“ bylo ministrem životního prostředí ČR L.Ambrozkem a velvyslankyní Spojeného království a Irska L.Duffield uděleno Tarmac CZ a.s. se sídlem v Liberci.

Nezávislý konzultant a člen poroty Fr. Dobeš k oceněným projektům řekl:“ Rostoucí zájem o životní prostředí a sociální odpovědnost podniků se stal významnou součástí firem. Tarmac CZ a.s. se aktivně věnuje projektům, jejichž úspěšné výsledky přispívají ke zdraví a bezpečnosti dětí mateřských školek. Společnost se rozhodla pomoci desítkám školek, a místo rozborů kvality písku s jednotlivých pískovištích jej rovnou na své náklady vyměnila ověřeným zdravotně nezávadným pískem z pískovny společnosti a ušetřila jim tak celkově významnou částku“

Projekt „Více bezpečí dětem při pohybu na ulici aneb 100 reflexních vestiček pro děti MŠ“ byl zahájen v listopadu 2003.
Snahou bylo tímto netradičním sponzorským darem prohloubit spolupráci s obecními úřady, aby Tarmac byl považován za vstřícnou firmu, která je přínosem pro obec a je ochotna ji pomáhat.
Podnětem pro tento projekt bylo dodržování přísných bezpečnostních pravidel při těžbě a péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, kdy reflexní vesta je povinnou výbavou každého z nich.
Odstartování projektu zahájilo slavností předání prvních vestiček MŠ v Liberci. Předání se uskutečnilo před sídlem firmy za velkého zájmu a zástupců Krajského a městského úřadu, Policie ČR a medií. Vestičky pro mateřské školy v obcích v blízkosti provozoven Tarmac byly předány vedoucími příslušných provozoven při veřejných zasedáních úřadů.
Projekt vzbudil veliký ohlas a během r. 2004 se do něj zapojovaly další firmy. Výsledkem bylo předání více než 1600 vest do cca 130 MŠ .

Projekt „Zdravotně nezávadný písek pro dětská pískoviště“ byl zahájen v rámci oslav mezinárodního dne dětí v červnu 2004. Na adresy 215 MŠ byly rozeslány poukázky na bezplatný odběr zdravotně nezávadného písku v pískovny v Horní Řasnici. Společnost Tarmac CZ se rozhodla pomoci všem majitelům pískovišť a nechala na své náklady provést podrobné rozbory vzorků písku . Zdravotním ústavem v Liberci byl písek prohlášen za nezávadný a vyhovující všem požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR.
Tarmac CZ a.s., daroval tak 314,4 t písku v hodnotě přesahující 50 000 CZK a mateřským školkám tak ušetřil náklady přesahující částku 100 000 CZK.Ocenění , kterého se společnosti Tarmac CZ od Business Leaders Forum dostalo, je odměnou za úsilí, které společnost věnuje trvalému rozvoji dobrých sousedských vztahů a potvrzením, že se společnost vydala ve svých aktivitách sociálního programu správným směrem.

M.Velechovská, As GŘ
prac. pro Vztahy s veřejností

V Liberci 5.května 2005