Společenská rubrika

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pracovní a životní výročí

Únor
Pracovní
10 let u firmy, Klobouček Karel, Košťálov
10 let u firmy, Krejza Jiří, Úhošťany
10 let u firmy, Holubová Hana, Libochovany
25 let u firmy, Ing. Pulec Karel, Ředitelství Liberec

Březen 2007
Životní
55 let věku, Plíhalová Alena, Smrčí

Pracovní
10 let u firmy, Kunst Petr, Chlum
10 let u firmy, Podrábský Jiří, Straškov
10 let u firmy, Nový Stanislav, Litice
15 let u firmy, Kocour Jaroslav, Smrčí
25 let u firmy, Franek Jiří, Horní Tašovice

Personální oddělení informuje

Nové nástupy - březen 2007
1. 3. 2007, Bc. Kaderová Lucie, Ředitelství Liberec
Asistent manažera integrovaného systému

Odchod do starobního důchodu
16. 3. 2007 Kunst Jan Dolánky