Nezapomínáme na bývalé kolegy

Události

Nezapomínáme na bývalé kolegy

Jak se již stalo dobrou tradicí, dne 16. února společnost Tarmac CZ pozvala své bývalé spolupracovníky na společné setkání.
Zájem o setkání byl velký, bohužel, chřipková epidemie nepříznivě zasáhla do plánů některých z pozvaných, a tak ti, kteří se nemohli dostavit, byli pozdraveni na dálku.
Společně se zavzpomínalo na časy minulé, probrala se současnost a ředitelé oblastí informovali i o tom, co společnost plánuje pro další období.
Příjemné setkání bylo zakončeno v restaurantu U Severů. Naplánován byl společný podzimní výlet, tentokrát spojený s návštěvou některé provozovny oblasti Západ.

Image