Target

INFORMUJEME

Target

Dne 17. ledna 2007 proběhlo v ředitelství společnosti v Liberci za účasti generálního ředitele Ing. V. Hermana a ředitelů oblastí Ing. J. Vacka, J. Starého a Ing. J. Marouška, slavnostní vyhlášení celoroční inovátorské soutěže Target 2006.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 26 projektů z celé Tarmac CZ a. s. Z nich byly vyhodnoceny tři nejlepší a jejich autoři byli finančně odměněni.

Vítězné projekty:

1. místo
Projekt: Zvýšení bezpečnosti práce v elektrorozvodně
Autoři: Jiří Vojík a Zdeněk Mráz, provozovna Mítov

2. místo
Projekt: Zvýšení kapacity expedičních boxů hotových výrobků
Autor: Martin Kammel, provozovna Královec

3. místo
Projekt: Kladka kotevních lan PKR 150
Autor: František Dařbujan, provozovna Pamětník

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se do soutěže přihlásili a zaslali nám své nápady. Všechny projekty, které byly do soutěže přihlášeny, budou k nahlédnutí na provozovnách u jednotlivých vedoucích, u ředitelů oblastí a na personálním oddělení v Liberci.

M. Nováková,
personalistka