Aktuálně

INFORMUJEME

Aktuálně

ImageVážení spolupracovníci,

v rámci nutnosti snižování režijních nákladů na řízení naší firmy dochází s platností od 1. dubna 2007 ke zrušení správy oblasti Jihozápad s tím, že veškeré náležitosti spojené s řízením provozoven spadajících do této oblasti přebírá oblast Západ.
Bohužel tato organizační opatření vždy postihnou některé pracovníky, což bývá ne příjemná, ale nutná součást racionalizace.

Chtěl bych jim poděkovat za práci, kterou pro naši firmu vykonali a popřát jim pevné zdraví a úspěchy v nových působištích.
Josefu Starému a jeho týmu přeji, aby v nových pod-mínkách rozšíření působnosti dosahoval očekávaných výsledků, a pevně věřím, že právě výsledky dokáží, že toto opatření bylo provedeno efektivně a v rámci přijaté strategie.
Já osobně pevně věřím tomu, že i toto opatření bude jedním z těch, které nám umožní docílit v roce 2007 ještě lepších výsledků než v roce minulém.

Ing. Vladimír Herman
generální ředitel

Dotazník

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří odeslali vyplněný dotazník.
Ti, kteří to z nějakého důvodu nestihli, žádáme, aby neváhali a dodatečně dotazník odeslali.
Jde nám o každý Váš názor.
Děkujeme za spolupráci.

Pozvánka

Dny otevřených dveří
Zveme všechny na dny otevřených dveří do těchto provozoven dne 12. května 2007
Košťálov - Chraberce - Litice
a dne 11. května 2007 na prezentační den v Liberci.