|

Slovo kamene číslo 22 - prosinec 2006 - Společenská rubrika

  Go to the end of the document

Společenská rubrika

Pracovní a životní výročí

Říjen 2006

Životní
55 let, Stárková Dagmar, Ředitelství Liberec
55 let, Dražan Jiří, Litice
60 let, Kafka Miroslav, Úhošťany

Pracovní
10 let, u firmy Hájková Zoja, Dubnice
30 let, u firmy Louda Josef, Bezděčín
35 let, u firmy Bláha Pavel, Bezděčín

Listopad 2006

Životní
55 let, Ilco Jan, Tachov
55 let, Vajs Jiří, Smrčí

Pracovní
10 let, Možíšová Petra, Královec
10 let, Kruťuk Jiří, Chraberce

Děkujeme za dosavadní práci odvedenou pro společnost
a přejeme všem oslavencům do dalších let
mnoho zdraví, úspěchů a štěstí.

Personální oddělení informuje

Nové nástupy - září - říjen 2006
1. 9. 2006 Ing. Píšová Jana Ředitelství Liberec
10. 10. 2006 Ing. Bek Karel Ředitelství OJZ

Odchod do plného invalidního důchodu
2. 10. 2006 Kolínský František Úhošťany

Odchod do předčasného starobního důchodu
31. 10. 2006 Adámek František Horní Tašovice

Nové nástupy - listopad 2006
1. 11. 2006 Nový Miroslav Libochovany
13. 11. 2006 Batovcová Lada Chraberce
15. 11. 2006 Janeček Jiří Horní Tašovice

Odchod do plného invalidního důchodu
18. 11. 2006 Krejza Jiří st. Úhošťany

Upozornění:

S novelizací Zákoníku práce od 1. 1. 2007 vstupuje v platnost m.j. nový systém v placení nemocenských dávek, kdy prvních 14 dnů nemoci platí zaměstnavatel.
V této souvislosti přijalo vedení společnosti opatření o provádění kontrol pacientů externí firmou.
Upozorňujeme všechny zaměstnance, aby ve vlastním zájmu měli v pořádku označení v místě svého bydliště, fungující zvonek apod., aby se vyhnuli zbytečnému nedorozumění.

Vylosování správných odpovědí  hřebenovky z 19. čísla Slova kamene.

Výherci jsou:

1. misto - Martin Kammel, Královec
2. misto - Daniela Vencláková, Libochovany
3. misto - Zuzana Burešová, Královec

Blahopřejeme vítězům.

SUDOKU

Předseda představenstva Tarmac CZ a. s. je: (viz. tajenka).

Správné odpovědi zasílejte na e-mail:velechovska@tarmac.cz.

Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři luštitele, kteří obdrží věcné ceny:
1. místo - chladící taška
2. místo - stojánek na tužky s hodinami
3. místo - kapesní nůž


  Go to the top of the document
Časopis Slovo kamene

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou