|

Slovo kamene číslo 22 - prosinec 2006 - Nezapomínejme na ostatní

  Go to the end of the document

Charita

Nezapomínejme na ostatní

Odpovědnost přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost

Dárcovství v česku.
Firemní filantropie je v kurzu.

Co je filantropie?
Termín filantrop pochází etymologicky z řeckého filanthropos, což je složenina dvou slov: fil(os) (milující) a anthropos (člověk). Filantropie je chápána jako souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých osob (jednotlivců, skupin, organizací). Filantropie se pokouší řešit problémy slabších či handicapovaných v širších souvislostech, koncepčně a má tendenci se organizovat do celého systému péče o tyto problematické skupiny. Na nejobecnější rovině je vedena snahou dosáhnout vyšší kvality života jak jednotlivce, tak celé společnosti.

Filantropie firem začíná v Česku zapouštět kořeny. Stále více podniků si uvědomuje, že k úspěšnému podnikání již neodmyslitelně patří i podpora projektů, které vylepšují život v konkrétním místě nebo pomáhají potřebným lidem.

Jsme svědky velkého posunu přístupu všech prosperujících firem na trhu. Před třemi lety dalo 37 nejvýznamnějších dárců na charitu celkem 162 miliónů korun. Letos již do skupiny významných dárců patří 56 společností, které darovaly bezmála miliardu.

Dárcovství zažívá boom i podle statistik Ministerstva financí. V loňském roce podniky daly na charitu celkem přes dvě miliardy korun. České firmy ale ve štědrosti stále pokulhávají za západními standardy. Minimálně jedno procento hrubého zisku, což je běžná norma ve starých zemích EU a v USA, totiž dává na charitu jen málo podniků.

Ve srovnání s novými zeměmi EU je ale pozice Česka výrazně lepší. První desítka českých firemních filantropů věnovala loni pětkrát víc než v Maďarsku a šestkát více než na Slovensku.

V Česku se dárcovství prosazuje hlavně mezi velkými firmami, jejich ochota věnovat prostředky na charitu je ale rozdílná. Zatímco první trojka v pořadí soutěže, skupina ČEZ, Česká pojišťovna a Mittal Steel, poslala vloni na charitu skoro půl miliardy korun, většina dalších účastníků věnovala vždy jen několik miliónů korun. Nejvíce jsou podniky ochotny připlácet na programy pro děti a tělesně postižené.

Právě proto si dovoluji vyjádřit přesvědčení, že charitativní aktivity společnosti Tarmac CZ a.s. v posledních letech dostávají jasnou formu a především systematický cíl v zaměření především na bezpečnost, děti a tělesně postižené. Tarmac se stává i vzorem pro ostatní společnosti na trhu, což dokazuje například i více jnež 20 dalších sponzorů následujících a zapojených do projektu „Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici“.

Tarmac CZ a.s. skutečně tedy nemá srdce z kamene.
V neposlední řadě si prosím všichni uvědomme, že našimi činy můžeme pomáhat změnit , a Tarmac CZ a. s. již mění, i lidské životy.
Myslím, že si vedení společnosti Tarmac CZ a. s. zaslouží poděkování nejen obdarovaných, ale i nás všech za příkladný postoj k firemnímu dárcovství.

Dalibor Kotek
PR a marketingový poradce
Externí tiskový mluvčí


  Go to the top of the document
Časopis Slovo kamene

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou