|

Slovo kamene číslo 19 - červen 2006 - Při kontaktech s konkurenty dbejte zvýšené opatrnosti

  Go to the end of the document

Informujeme

Při kontaktech s konkurenty dbejte zvýšené opatrnosti

Při své každodenní činnosti přicházíte do kontaktu nejen se svými zákazníky a dodavateli, ale i s konkurenty Tarmacu. Naprostá většina takových setkání je z mnoha důvodů nevyhnutelná, nicméně je nezbytně nutné mít na paměti, že v České republice a v Evropské unii platí přísná pravidla na ochranu hospodářské soutěže. Podle těchto pravidel mohou určité typy kontaktů mezi konkurenty představovat základ zakázané kartelové dohody nebo jednání ve shodě a jako takové jsou přísně postihovány. V žádném případě se nejedná o plané varování! Nejenom v Evropské unii, ale i v České republice existuje řada případů, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tvrdě zakročil proti konkurentům, kteří se setkávali v rámci profesních sdružení, na společenských akcích apod. Například čerpací stanice si z podobného šetření v roce 2004 odnesly pokuty dosahující stovek milionů korun.
Jaká setkání s konkurenty představují rizika z hlediska hospodářské soutěže? Především je třeba zdůraznit, že za kontakt s konkurencí se považuje nejen formální pracovní setkání na obchodních jednáních, ale též jakákoliv setkávání v rámci profesních asociací (např. Těžební unie nebo Silmosu), při školeních (i těch pořádaných Českým báňským úřadem), prezentacích apod. Za taková setkání se považují i zcela soukromé akce, například při fotbale, oslavě narozenin či jiných společenských událostech.
Kdo je to konkurent, není zajisté třeba vysvětlovat. Málo se zdůrazňuje, že konkurent může vystupovat též v pozici zákazníka. Jedná se typicky o situace, kdy konkurent surovinu nakoupí u Tarmacu a následně ji dodá sám svému zákazníkovi. V těchto případech se chovejte obzvlášť obezřetně a informace, které takovému konkurentovi (který v dané situaci vystupuje v pozici zákazníka) poskytujete, striktně omezte na míru, která je pro uskutečnění obchodu nezbytná (například se vyvarujte automatického zasílání ceníků takovýmto konkurentům).
Z hlediska obsahu komunikace s konkurenty je třeba znovu připomenout, že zakázané jsou zejména diskuze o cenové politice, vývoji objemu těžby nebo efektivity prodeje, obchodní strategii, zkušenostech se zákazníky a dalších informacích, které mají důvěrný charakter. Podezřelé však mohou být i diskuze o otázkách, které důvěrné nejsou, neboť v určitých případech lze i z takových informací odvozovat, jak se budou konkurenti v budoucnosti chovat.
Kontakty mezi konkurenty jsou z hlediska ochrany hospodářské soutěže velice citlivým tématem a jako takové jsou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i Evropskou komisí bedlivě sledovány.
Z důvodů prevence proto společnost Tarmac aktivně monitoruje jakákoliv potenciální rizika porušení hospodářské soutěže, a to včetně kontaktů s konkurenty. Jedním ze způsobů takového monitoringu jsou i vámi pravidelně vyplňované zprávy o soutěžních rizicích. Tyto zprávy však dávají smysl, pouze pokud jsou řádně a pravidelně vyplňovány a následně vyhodnocovány manažerem pro hospodářskou soutěž. Proto jejich význam v žádném případě nepodceňujte!
Komunikujete-li s konkurenty, nikdy neriskujte. Pokud pochybujete o správnosti svého postupu nebo potřebujete-li bližší informace a rady ohledně soutěžních pravidel, neváhejte a obraťte se na manažera pro hospodářskou soutěž.

Miroslav Šedivý
manažer pro hospodářskou soutěž
  Go to the top of the document
Časopis Slovo kamene

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou