Podnik podporující zdraví 2005-2008-2011-2014-2017

V roce 2005 jsme poprvé podstoupili audit Státního zdravotního ústavu Praha (SZÚ), zaměřený na úroveň ochrany zdraví na našich pracovištích. V průběhu přípravy i vlastního auditu jsme mohli konfrontovat své názory, obhajovat zavedené postupy a hledat možnosti dalšího zlepšení. Především stav, zjištěný na našich pracovištích, vedl v roce 2005 k udělení čestného titulu Ministerstva zdravotnictví „Podnik podporující zdraví“. V roce 2008 se podařilo stav zlepšit a v roce 2011 předchozí výsledky udržet a čestný titul obhájit – již ve spolupráci s našimi kolegy ze společnosti EUROVIA Stone CZ, s.r.o.

Při auditech SZÚ v letech 2014 a 2017 prokázali zaměstnanci naší společnosti dlouhodobou schopnost aktivně se za podpory vedení podílet na zlepšování pracovního prostředí.

Zejména proto mohl 31.10.2017 převzít zástupce společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. již podruhé ocenění třetího, tedy nejvyššího stupně tohoto prestižního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Další informace na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.