188A/12, Bezděčín 0/63

  Go to the end of the document

  Go to the top of the document
Prohlášení o vlastnostech