Lokalita:   oblast Východ
kamenolom KOŠŤÁLOV
 
 
 
Kontakty:   provozovna tel.:  481 689 223  
 
Název  produktu:  0/2  (drcené kamenivo)
 
Popis produktu:  Frakce 0/2 je finálním výrobkem, který vzniká postupným třístupňovým drcením
v čelisťovém a dvou kuželových drtičích a vytříděním na finálním vibračním třídiči. Obsahuje prachové podíly a drcené kamenivo velikosti od 0 do 2 mm.
 
Hornina:   Melafyr (hrubozrnný tholeitický dvojpyroxenový bazalt - člen melafyrové formace) -  nejde
o výlevnou formu, ale o relativně mocnou ložní žílu, hornina má tmavošedou barvu, je zřetelně zrnitá, na puklinách se objevují tenké povlaky zelenočerného chloritu, bělavého kalcitu.
Ložisko je tvořeno partiemi, které jsou postiženy různým stupněm zvětrání. Nejvýrazněji se to projevuje ve svrchních partiích, kde je hornina intenzivně rozpukaná a rozpraskaná a přechody mezi zdravou a navětralou horninou jsou postupné, mnohdy bez zřetelných barevných změn. Stupeň navětrání je velmi variabilní. Ve spodních etážích je hornina tvrdá, čerstvá, bez zvětralých partií, velmi kvalitní a houževnatá.
 
Doporučené použití:  Na výrobek je zpracována ITT zkouška (počáteční zkouška typu výrobku) podle  ČSN EN 13242, ČSN EN 13043 a ČSN EN 12620. Výrobek je možné použít do všech druhů hutněných asfaltových vrstev, do směsí litého asfaltu, jako kamenivo na infiltrační a regenerační postřiky či na nátěry, jako kamenivo do nestmelených a stmelených vrstev.
 
hex7A.jpg