Lokalita:   oblast Východ
kamenolom CHLUM
 
 
 
 
Název  produktu:  0/2  (drcené kamenivo)
 
Popis produktu:  Frakce 0/2 je finálním výrobkem, který vzniká postupným třístupňovým drcením
v čelisťovém a dvou kuželových drtičích a vytříděním na finálním vibračním třídiči. Obsahuje prachové podíly a drcené kamenivo velikosti od 0 do 2 mm.
 
Hornina:  Znělec (nefelinicko-analcimický fonolit s hauynem) - je světle šedé barvy, s mírným modravým, jindy hnědavým nádechem. Je velmi jemnozrnná, obsahuje pyroxeny, živce, hornina je čerstvá, lomové hrany ostré. Mechanické a fyzikální vlastnosti  uspokojivé. Výsledky kvality jemných částic v drobném kamenivu uspokojivé z hlediska metylenové modři i výsledků ztráty sušením.
 
Doporučené použití:  Na výrobek je zpracována ITT zkouška (počáteční zkouška typu výrobku) podle  ČSN EN 13242, ČSN EN 13043 a ČSN EN 12620. Výrobek je možné použít do hutněných asfaltových vrstev a jako kamenivo do  nestmelených  a stmelených vrstev.
hex5.jpg