Lokalita:   oblast Východ
pískovna DUBNICE
 
 
 
Název produktu:  Štěrkopísek 0/32  (těžené kamenivo)
 
Popis produktu:  Těžené kamenivo vytříděné na technologické lince do velikosti zrna 32 mm.
 
Hornina:  Hornina sedimentu obsahuje 63,1% písku (2 - 0,063mm), 35,3 % štěrku (nad 2 mm). Zastoupeny jsou hlavně křemeny, živce, kyselé a bazické vyvřeliny, metamorfity a sedimenty.
 
Doporučené použití: Do nestmelených vrstev vozovky jako vrstva ze štěrkopísku vytvořená
rozprostřením a zhutněním přírodního těženého kameniva - štěrkopísku, t.j. spodní podkladní vrstva pro třídu dopravního zatížení I - VI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hex2.jpg