Lokalita:   oblast Východ
pískovna  HORNÍ ŘASNICE
 
 
 
 
Název produktu:  Štěrkopísek 0/32  (těžené kamenivo)
 
Popis produktu:  Těžené kamenivo s obsahem jílu do velikosti zrna 32 mm.
 
Hornina:  Žlutohnědý sediment, 47,7 % pískových zrn (2 - 0,063 mm), 50,7 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Štěrková frakce obsahuje převážně šedé až šedobílé valouny křemene a křemence, navětralé ruly, křemen - živcové srostlice. V menší míře jsou zastoupeny valounky navětralých sedimentárních hornin.
 
Doporučené použití: Do nestmelených vrstev vozovky jako vrstva ze štěrkopísku vytvořená rozprostřením a zhutněním přírodního těženého kameniva - štěrkopísku, tj. spodní podkladní vrstva, nebo ochranná vrstva pro třídu dopravního zatížení I - VI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hex3.jpg