Barva horniny je střední tmavosti, nafialověle červenohnědá. Pouhým okem jsou v ní rozeznatelné vyrostlice živců. Základní hmota je jemnozrnná. Vzácně se objevují nepravidelné drúzy drobně krystalického křemene.