Litice

Jedná se o horninu nazelenale tmavošedé barvy, velmi jemnozrnnou. Na puklinách s hnědavými povlaky hlavně ve vyšších etážích.

Výrobce identifikoval v surovině přítomnost aktinolitu a volného SiO2.