Hornina je tmavě šedé, poněkud namodralé barvy. V její tmavé hmotě se objevují nepříliš nápadné vyrostlice pyroxenu a temně zeleného olivínu. Základní hmota je celistvá, jemnozrnná.