Hornina je mírně nahnědle šedé barvy střední tmavosti či světlosti s mírným modravým, jindy s hnědavým nádechem, velmi jemnozrnná. Na puklinách se objevují tenké bělavé povlaky, patřící kalcitu či zeolitu. Lomné hrany úlomků jsou ostré.