|

Jakubčovice - lomový kámen

LK 150/300 (tříděný lomový kámen)


Popis produktu: Výrobek LK 150/300 vzniká vytříděním přímo z rozvalu (rozpojená masa horniny po trhacích pracích) pomocí mobilní třídicí technologie. Jedná se tedy o vytříděný lomový kámen bez jakýchkoliv nežádoucích příměsí. Výběr je možné provést z šedomodrého nebo hnědého zbarvení.

Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba, která se zde vyskytuje ve dvojím zbarvení, šedomodrá a hnědošedá. Hornina je stejnoměrně, středně zrnitá s lehce pozorovatelnými zrny živce a křemene. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré. Struktura horniny je psamitická, velikost zrn se pohybuje mezi 0,5 – 2 mm.

Doporučené použití: Lomový kámen má široké využití, především se uplatňuje při realizaci zahradní architektury, jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Jde zejména o výstavbu pohledových opěrných zdí, k výstavbě gabiónových stěn a plotů, k výstavbě říčních propustků apod.


LK 150/300 mm – šedé zbarvení Kamenné zídka (LK 150/300 mm – hnědé zbarvení)
LK 150/300 mm – šedé zbarvení Kamenné zídka (LK 150/300 mm – hnědé zbarvení)
Zpevnění břehu pomocí gabiónu a LK 150/300 mm Kamenné zídky (Církevní škola Odry)
Zpevnění břehu pomocí gabiónu a LK 150/300 mm Kamenné zídky (Církevní škola Odry)

LK 300/1000 (tříděný lomový kámen)


Popis produktu: Výrobek LK 300/1000 je produktem přímo po rozpojení horniny trhacími pracemi. Na expediční automobily je nakládán pomocí polypového drapákového rypadla (max. hmotnost cca 1,5 t). Výběr je možné provést z šedomodrého nebo hnědého zbarvení.

Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba, která se zde vyskytuje ve dvojím zbarvení, šedomodrá a hnědošedá. Hornina je stejnoměrně, středně zrnitá s lehce pozorovatelnými zrny živce a křemene. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré. Struktura horniny je psamitická, velikost zrn se pohybuje mezi 0,5 – 2 mm.

Doporučené použití: Lomový kámen 300/1000 se využívá především ke zpevňování koryt vodních toků, ke stabilizaci svahů a v neposlední řadě k dekorativním účelům.


Záhozový kámen 300/1000 mm – šedé zbarvení Záhozový kámen 300/1000 – hnědé zbarvení
Záhozový kámen 300/1000 mm – šedé zbarvení Záhozový kámen 300/1000 – hnědé zbarvení
Zpevnění břehu řeky Olše Nakládka polypovým drapákovým rýpadlem
Zpevnění břehu řeky Olše Nakládka polypovým drapákovým rýpadlem

Novinky

1.3.2019

Čtěte nabídku volných pracovních míst na březen 2019.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou