|

Jakubčovice - lomový kámen

LK 150/300 (tříděný lomový kámen)


Popis produktu: Výrobek LK 150/300 vzniká vytříděním přímo z rozvalu (rozpojená masa horniny po trhacích pracích) pomocí mobilní třídicí technologie. Jedná se tedy o vytříděný lomový kámen bez jakýchkoliv nežádoucích příměsí. Výběr je možné provést z šedomodrého nebo hnědého zbarvení.

Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba, která se zde vyskytuje ve dvojím zbarvení, šedomodrá a hnědošedá. Hornina je stejnoměrně, středně zrnitá s lehce pozorovatelnými zrny živce a křemene. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré. Struktura horniny je psamitická, velikost zrn se pohybuje mezi 0,5 – 2 mm.

Doporučené použití: Lomový kámen má široké využití, především se uplatňuje při realizaci zahradní architektury, jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Jde zejména o výstavbu pohledových opěrných zdí, k výstavbě gabiónových stěn a plotů, k výstavbě říčních propustků apod.


LK 150/300 mm – šedé zbarvení Kamenné zídka (LK 150/300 mm – hnědé zbarvení)
LK 150/300 mm – šedé zbarvení Kamenné zídka (LK 150/300 mm – hnědé zbarvení)
Zpevnění břehu pomocí gabiónu a LK 150/300 mm Kamenné zídky (Církevní škola Odry)
Zpevnění břehu pomocí gabiónu a LK 150/300 mm Kamenné zídky (Církevní škola Odry)

LK 300/1000 (tříděný lomový kámen)


Popis produktu: Výrobek LK 300/1000 je produktem přímo po rozpojení horniny trhacími pracemi. Na expediční automobily je nakládán pomocí polypového drapákového rypadla (max. hmotnost cca 1,5 t). Výběr je možné provést z šedomodrého nebo hnědého zbarvení.

Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba, která se zde vyskytuje ve dvojím zbarvení, šedomodrá a hnědošedá. Hornina je stejnoměrně, středně zrnitá s lehce pozorovatelnými zrny živce a křemene. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré. Struktura horniny je psamitická, velikost zrn se pohybuje mezi 0,5 – 2 mm.

Doporučené použití: Lomový kámen 300/1000 se využívá především ke zpevňování koryt vodních toků, ke stabilizaci svahů a v neposlední řadě k dekorativním účelům.


Záhozový kámen 300/1000 mm – šedé zbarvení Záhozový kámen 300/1000 – hnědé zbarvení
Záhozový kámen 300/1000 mm – šedé zbarvení Záhozový kámen 300/1000 – hnědé zbarvení
Zpevnění břehu řeky Olše Nakládka polypovým drapákovým rýpadlem
Zpevnění břehu řeky Olše Nakládka polypovým drapákovým rýpadlem

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou