Životní prostředí

Rekultivace

Ochrana životního prostředí probíhá u společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s ve třech základních úrovních a tvoří nedílnou součást všech činností společnosti.

 1. Koncepce.
  Každá etapa života lomu či pískovny je pečlivě připravována za účasti příslušných specialistů. Pro nezasvěcené může být překvapením, že ta poslední etapa je plánována na roky či desetiletí dopředu v rámci tzv. Plánů sanací a rekultivací. Ty jsou sestavovány v dlouhodobém předstihu a v průběhu těžby ložiska jsou v případě potřeby revidovány a aktualizovány tak, aby budoucí záměry odpovídaly nejen úrovni poznání, technickým či technologickým možnostem, ale i potřebám, souvisejícím s dalším využitím území, na kterém má být rekultivace po ukončené těžbě provedena.
 2. Provoz.
  Při plnění povinností na úseku ochrany životního prostředí, které těžební organizaci ukládají desítky právních předpisů, se zaměřujeme především na minimalizaci negativních dopadů naší činnosti na přírodu a okolí provozoven. Tento cíl je sledován nejen při všech procesech v průběhu těžby a zpracování kameniva, ale i při plánování investic, ať již se jedná o rekonstrukce stávajícího zařízení či nákup nových strojů.
 3. Systém.
  Třístupňová kontrola doplněná motivačními nástroji pro naše zaměstnance tvoří základ systému (EMS) zaváděného v letech 2002 až 2004 a certifikovaného v roce 2005 - až po prokázání shody s požadavky ČSN EN ISO 14001.
  I v tomto případě je u společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. zaměřena pozornost především na prevenci nehod.